การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกอบด้วย นายเกียรติยศ คำหาญพล นายอนณ พีระธรรม และนายอภิสิทธิ์ หมั่นคำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร ได้ส่งผลงาน หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ เข้าร่วมการแข่งขัน