โครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ข่าวดี สำหรับนักศึกาาของมหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยสถาบันภาษาจะจัดโครงการอบรมเคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จึงเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังมีรายละเอียดตามนี้ 

คลิก รายละเอียด