รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020

รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

 

กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามลิงค์เอกสาร  ดาวน์โหลด ให้นักศึกษาที่สนใจ ระบบ Online Application มีกำหนดปิดรับสมัครและผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมด ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังนั้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทุนการศึกษา และสนใจสมัครสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่  http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ และดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่กองวิเทศสัมพันธ์ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป