map

แผนที่

รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020

รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

 

กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามลิงค์เอกสาร  ดาวน์โหลด ให้นักศึกษาที่สนใจ ระบบ Online Application มีกำหนดปิดรับสมัครและผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมด ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังนั้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดทุนการศึกษา และสนใจสมัครสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่  http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ และดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่สมัครแล้วให้นำส่งเอกสารทั้งหมดที่กองวิเทศสัมพันธ์ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการจัดสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เข้าสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป

IMAGE ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563   คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ  คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ... อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5... อ่านต่อ...
IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...