สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สามารถสมัครสอบได้ฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nstdaacademy.com