วิธีการป้องกันการติด ไวรัสวันนาคาย หรือที่เรียกว่า "Wanna Cry" เบื้องต้น

เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Wanna Cry
ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการปิด port ที่ Firewall หลักของมหาวิทยาลัยแล้ว


ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดไวรัสเบื้องต้น จึงแนะนำผู้ใช้งานทั่วไปดังนี้


                              1. Update Windows ให้เป็นปัจจุบัน

                                                                ขั้นตอน การ Update Windows XP                                            

                                                                ขั้นตอน การ Update Windows 7

                                                                ขั้นตอนการ  Update Windows 10

                               2. อย่าเปิดไฟล์แนบ หรือ e-mail ที่ไม่รู้จักผู้ส่ง
                               3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดเปิดใช้งาน SMB ก็ให้ปิดการใช้งาน                                                            

                                                                   ดูขั้นตอนการปิดการใช้งาน SMB

 

 

แหล่งข้อมูล  :  งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง และ ThaiCERT