เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ป.เอก และรับสมัครนักศึกษานักศึกษา ป.โท รอบที่ 2

การสมัครเข้าศึกษาต่อมี 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/plIPnngoPfECzg873

2. ซื้อระเบียบการสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 
ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (เปิดบริการทุกวัน 
#ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  044-272827

 

 


รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คลิกที่นี่

กำหนดการ

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร   6 มิ.ย.-16 ก.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   19 ก.ค.  2560

สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)   23 ก.ค. 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   28 ก.ค. 2560

รายงานตัว/ปฐมนิเทศ   5 ส.ค. 2560

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560   9 ก.ย. 2560