แจ้งข้อร้องเรียน

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 10:18
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1303

แจ้งข้องร้องเรียน

  • สำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.